ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรณีไม่มี K PLUS ควรทำอย่างไร?